Workshop voor ouders & begeleiders: Hulp bij Leren en Plannen

Veel ouders, verzorgers en begeleiders willen inzicht hebben in de achtergronden en inhoud van het visuele leersysteem om zo hun kind(eren) /leerling(en) beter te kunnen begrijpen en begeleiden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het werken met de methode een verbetering laat zien van 50% op het gebied van tekstbegrip en leren… een ongelooflijk resultaat!

De Workshop Visueel Leersysteem is een korte, effectieve kennismaking voor ouders waarin zowel de theorie als de praktische werktechnieken aan de orde komen.

De workshop beslaat 2 ½ uur en deze vinden plaats in de ochtend, middag of avond. Tijd en locatie in overleg.

Aan bod komen:

* De achtergronden van Beelddenken en Taaldenken
* De voor- en nadelen van Beelddenken en Taaldenken
* De Kleurmethode, om op een beeldende manier teksten te analyseren (tekstbegrip)
* De conceptmap, om overzicht te krijgen, beter te onthouden en te leren plannen

De kosten voor deze hulptraining bedragen € 95,- per persoon.

Dit is inclusief het boek .