Unieke Wijze verzorgt al jaren individuele begeleiding voor kinderen en leerkrachten. Op de website staan veel positieve ervaringen beschreven. Veel kinderen zijn namelijk gebaat bij een aanpak “visuele leerstijl”ook wel bekend als beelddenken. Na jarenlange ervaring op scholen in `t Gooi en omstreken breidt Unieke Wijze het nu enthousiast en voortvarend uit en heeft haar weg al naar Alblasserdam en Rijswijk gevonden.

Unieke Wijze heeft een compleet aanbod ontwikkeld voor schoolteams. Unieke Wijze verzorgt een studiedag, richt een kast met materialen voor de school in en blijft de schoolontwikkeling monitoren door gesprekken met directeuren en leerkrachten. Het aanbod is netjes geordend in een reeks van werk- en theoriemappen met bijbehorende USB stick. De leerkrachten kunnen hierdoor makkelijk en professioneel aan de slag met de door Unieke wijze samengestelde mappen onder andere voor taal, rekenen, begrijpend lezen en Engels.

Unieke Wijze heeft deze werk- en theoriemappen samengesteld, omdat ze te vaak heeft gemerkt dat leerkrachten en kinderen vastlopen. Een diagnose dyslexie of ADHD/PDD-NOS wordt soms te makkelijk gesteld terwijl het werkelijke probleem mogelijk de ‘visuele leerstijl”is. Het totaalaanbod kan worden afgenomen en het is mogelijk om dit uit te breiden met speciale individuele testen en begeleiding ( bijvoorbeeld fixatie disparatie). Uiteraard blijft Unieke Wijze ook de individuele begeleiding voor kinderen geven. Ouders kunnen dus ook gewoon contact met Esther van Grootel opnemen voor een kort traject visuele leerstijl aanpak.