RALFI LEZEN                                                              

RALFI is een programma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig te traag blijven lezen. Denk aan minder dan twee AVI-niveaus per jaar. RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen. Er wordt gewerkt met teksten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

Een leescyclus wordt het liefst vijf keer per week uitgevoerd.

Algemene informatie over RALFI
RALFI is een methodiek om de leesvaardigheid te verbeteren bij kinderen, bij wie het lezen niet versnelt of automatiseert.

Voor wie is RALFI geschikt?
Voor kinderen:

* die de spellende leeshandeling (grotendeel) beheersen maar die langdurig veel te traag blijven lezen.
Het lezen versnelt en automatiseert niet.

* bij wie het AVI niveau (vrijwel) blijft stilstaan; de vorderingen beslaan minder dan 2 AVI instructieniveaus per jaar.
Herhaalde prestatie van korte, op elkaar gelijkende woorden, leidt meestal niet of nauwelijks tot verbetering van het lezen van de betreffende
woorden.

* bij wie het opvallend is dat vaak langere woorden minder problemen opleveren dan korte woorden.

Vanaf wanneer kan RALFI gebruikt worden?
Ralfi kan gebruikt worden vanaf AVI 1 Instructieniveau. Zelfs voor kinderen die dit niveau op tempo niet halen maar wel voor wat betreft de foutennorm.

Uitgangspunten van RALFI

R=Repeated:
herhaald lezen met tussenpozen
A=Assisted:

ondersteund door voorlezen-voorzeggen en bijwijzen
L=Level:

inzetten op een hoog niveau (leeftijdsadequaat)
F=Feedback:

directe neutrale feedback bij fouten, maar ook toegespitste positieve feedback
I=Interactie:

enthousiaste interactie over de inhoud

Woordenschat en RALFI
Tijdens RALFI staat de betekenis en de beleving van het lezen centraal, daarom is het essentieel dat de kinderen de stukken tekst goed begrijpen.